Zaloguj się

dostępny potencjał

demonstrated capacity

Wielkość potencjału wyliczona na podstawie faktycznej wydajności, najczęściej jako iloczyn liczby wykonanych w danym okresie wyrobów i ich faktycznej pracochłonności.