Zaloguj się

droga magazynowa

warehouse route

Część powierzchni podstawowej magazynu przeznaczona do ruchu ludzi i środków transportowych lub tylko do ruchu środków transportowych. W skład dróg magazynowych wchodzą drogi przejazdowe (transportowe) i drogi manipulacyjne.
Zobacz też: