Zaloguj się

droga manipulacyjna

manoeuvring lane

Część powierzchni podstawowej magazynu przeznaczona do swobodnego ruchu w obrębie stosów lub urządzenia do składowania.
Zobacz też: