Zaloguj się

dystrybucja fizyczna

physical distribution

1. Całość działań podejmowanych w celu zapewnieniaefektywnego ruchu produktów gotowych od końca linii produkcyjnej do konsumenta; w niektórych przypadkach obejmuje również ruch surowców od źródła do początku linii produkcyjnej. Działalność ta obejmuje: transport towarów, magazynowanie, manipulację materiałami, pakowanie ochronne, kontrolę zapasów, wybór lokalizacji dla zakładów
i magazynów, obróbkę zamówień, prognozy marketingowe oraz obsługę klienta.
2. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za czynności związane z dystrybucją fizyczną.