Zaloguj się

dźwignica

crane

Maszyna o pracy przerywanej, przeznaczona do podnoszenia i przemieszczania ładunków w przestrzeni za pomocą haka lub innego urządzenia chwytającego (PN-ISO 4306-1:1999).