Zaloguj się

efektywny popyt

actual demand

Zob. faktyczny popyt.