Zaloguj się

faktyczny popyt

actual demand

Popyt reprezentujący pewne zamówienia klienta. Inna nazwa: efektywny popyt.