Zaloguj się

front przeładunkowy

transshipment front

Miejsce załadunku lub wyładunku środka transportowego. Wyróżniamy front przeładunkowy bezrampowy i rampowy.