Zaloguj się

funkcje magazynu

warehousing functions

Zakres zadań wynikających z miejsca i roli magazynów w łańcuchu dostaw.