Zaloguj się

magazynier

warehouse worker

Pracownik magazynu spełniający funkcję organizatora i wykonawcy operacji magazynowych oraz odpowiedzialny za pracę przydzielonego zespołu pracowników i środków, a także za powierzony majątek przedsiębiorstwa.