Zaloguj się

GIAI

Global Individual Asset Identifier

Zob. Globalny Identyfikator Zasobów Indywidualnych.