Zaloguj się

Globalny Identyfikator Typu Dokumentu

Global Document Type Identifier - GDTI

Identyfikator GS1 służący identyfikacji typu dokumentu połączony z opcjonalnym nume­rem seryjnym.
Zobacz też: