Zaloguj się

GDTI

Global Document Type Identifier

Zob. Globalny Identyfikator Typu Dokumentu.