Zaloguj się

GRAI

Global Returnable Asset Identifier

Zob. Globalny Identyfikator Zasobów Zwrotnych.