Zaloguj się

GSM

Global System for Mobile Telecommunication

Cyfrowy system radiotelefonii używany przez operatorów telefonii komórkowej; wykorzystuje pasma 900 MHz i 1800 MHz.