Zaloguj się

GSRN

Global Service Relation Number

Zob. Globalny Numer Relacji Usługowej.