Zaloguj się

harmonogram pracy stanowiska

dispatch list, work centre report

Plan zadań stanowiska roboczego, które mają być zrealizowane w określonym czasie i ustalonej kolejności.
Zobacz też: