Zaloguj się

identyfikator symboliki

symbology identifier

1. Sekwencja znaków transmitowanych z dekodowanymi danymi, która identyfikuje nośnik danych, z którego dane te zostały zdekodowane.
2. Sekwencja znaków generowanych przez dekoder, dołączana na początku dekodowa­nych danych transmitowanych przez dekoder, w celu identyfikacji symboliki, z jakiej dane były dekodowane.