Zaloguj się

Identyfikatory Zastosowania

Application Identifiers

Globalne identyfikatory danych: pole dwóch, trzech lub czterech cyfr na początku ciągu elementów, które jednoznacznie identyfikuje rodzaj i format danych biznesowych w systemie globalnym GS1. Dane te mogą być zakodowane w symbolice GS1-128.