Zaloguj się

jednostka handlowa konsumencka

retail item

Zob. jednostka handlowa detaliczna.
Strony internetowe