Zaloguj się

jednostka handlowa detaliczna

retail item

Jednostka handlowa przygotowana dla potrzeb sprzedaży detalicznej. Inna nazwa: jednostka konsumencka.