Zaloguj się

konfiguracja produktu

product configuration

Opis cech fizycznych i funkcjonalnych produktu, włącznie z jego strukturą. Termin ten odnosi się również do opisów potrzebnych do określenia, wyprodukowania, przetestowania, zainstalowania i obsługi produktu.