Zaloguj się

kontener izolowany

insulated container

Kontener izotermiczny, który nie ma urządzeń przeznaczonych do schładzania i/lub ogrzewania, mocowanych na stałe lub odejmowalnych (PN-ISO 830:2001).
Zobacz też: