Zaloguj się

kontener izotermiczny

thermal container

Kontener z izolowanymi ścianami, drzwiami, podłogą wiskiem zewnętrznym (obejmuje kontenery wyposażone w urządzenia chłodzące, grzewcze lub kontrolujące atmosferę) (PN-ISO 830:2001 ze zmianami). "