Zaloguj się

kontener płytowy

platform

Kontener specjalnego przeznaczenia, bez żadnej nadbudowy, o takich samych wymaganiach dotyczących długości, szerokości, wytrzymałości oraz przeładunku i zabezpieczenia, jakie są wymagane we wzajemnej wymianie kontenerów rodziny ISO.