Zaloguj się

kontener wielki

large size container

Kontener o maksymalnej masie brutto nie mniejszej niż 10 000 kg.