Zaloguj się

beneficjent

payee

Strona, na której rzecz ma być dokonana płatność.
Zobacz też: