Zaloguj się

kraj ekspedycji

country of despatch

Kraj, z którego towary są wysyłane do kraju importującego bez żadnych handlowych transakcji w krajach pośrednich. Inne nazwy: kraj pochodzenia (country of origin), kraj wysyłki (country where consigned).
Zobacz też: