Zaloguj się

kraj pochodzenia

country of origin

Kraj, w którym wyprodukowano towary, zgodnie z kryteriami ustalonymi dla celów taryfy celnej, ograniczeń ilościowych czy innymi kryteriami handlowymi. W powyższej definicji słowo "kraj" może oznaczać grupę krajów albo też region czy część jednego kraju.