Zaloguj się

lokalizacja dostaw

sourcing

Proces zapewnienia właściwej ilości i różnorodności dostawców odpowiadającej potrzebom przedsiębiorstwa w zakresie jakości i wielkości dostaw w zaopatrzeniu.
Zobacz też: