Zaloguj się

lokalizacja zapasów

stock site

Jakakolwiek kombinacja nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, która jest - lub może być - używana w stosunku do miejsca składowania towarów.