Zaloguj się

ładunek mniejszy od kontenera

less than container load

Partia ładunku nie wypełniająca pojemności kontenera.