Zaloguj się

łańcuch zapasów

chain of stocks

Zapasy w kolejnych ogniwach łańcucha przepływu dóbr, których wielkość oddziałuje wzajemnie na siebie, zgodnie z łączącymi je zależnościami ilościowymi i czasowymi wynikającymi z zasad przepływu dóbr w łańcuchu.