Zaloguj się

manifest

manifest

Dokument zawierający kompletne dane na temat towarów załadowanych i przygotowanych do przewozu statkiem lub innymi środkami transportu do różnych miejsc przeznaczenia.
Z reguły manifesty dotyczące ładunków przygotowywane są przez agentów w portach załadunku i opierają się na konosamencie. Inna nazwa: wykaz ładunków.