Zaloguj się

modułowa struktura wyrobu

modular bill of material

Rodzaj opisu struktury wyrobu stosowany w MRP, w którym struktura zbudowana jest z szeregu zamiennych modułów. Ta forma opisu wykorzystywana jest w przedsiębiorstwach wykonujących ostateczne wersje swoich wyrobów w dostosowaniu do popytu (np. przemysł samochodowy).