Zaloguj się

brama

gateway

Punkt, w którym ładunek jest wymieniany między przewoźnikami bądź rodzajami transportu.
Zobacz też: