Zaloguj się

MRP II

Manufacturing Resource Planning

Zob. planowanie zasobów wytwórczych.