logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

planowanie zapotrzebowania potencjału

Capacity Requirements Planning

Podsystem w ramach systemu MRP I / II służący do obliczaniaobciążenia poszczególnych zasobów wynikającego z planu produkcji. Jeżeli połączony jest z podsystemem planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP), wtedy opracowany w tym podsystemie plan zapotrzebowania stanowi podstawę do planowania potrzeb potencjału,
a dane o ograniczeniach wynikających z wielkości potencjału zasilają podsystem MRP. Niektóre, bardziej złożone podsystemy planowania zapotrzebowania potencjału (CRP) korzystają również z danych o chwilowym obciążeniu stanowisk pochodzących
z systemu sterowania postępem produkcji (Production Activity Control - PAC).
Zob. zamknięta pętla MRP.

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj