Zaloguj się

niewielkie zamówienie

small order

Zamówienie, którego wielkość i/lub wartość jest niższa od limitu ustalonego przez dostawcę.