Zaloguj się

obciążenie planowane

planned load

Pracochłonność planowanych przez system na dany okres zleceń, wyrażona w godzinach normowanych.