Zaloguj się

ochrona zapasów

stock security

Zbiór metod, środków i urządzeń niezbędnych do ochrony magazynowanych zapasów przed niszczącymi działaniami czynników klimatycznych, fizykochemicznych i biologicznych
w przewidzianym przedziale czasowym.
Zobacz też: