Zaloguj się

oddział

establishment

Wydzielona część przedsiębiorstwa zlokalizowana w określonym miejscu, np. centrum dystrybucji, zakład produkcyjny.