Zaloguj się

odległość optyczna

optical throw

Odległość od powierzchni czołowej urządzenia skanującego do początku zakresu głębi ostrości, dla symbolu o określonych cechach.
Zobacz też: