Zaloguj się

opakowanie składane

collapsible package

Opakowanie, które można złożyć bez rozdzielania jego elementów (PN-O-79000:1997).
Zobacz też: