Zaloguj się

opłaty celne

customs duties

Opłaty wyszczególnione w taryfie celnej, którym podlegają towary wjeżdżające na lub wyjeżdżające z terenu objętego cłem.