Zaloguj się

paleta ładunkowa płaska

flat pallet

Pozioma płyta o określonej wysokości, służąca do układania, piętrzenia, składowania oraz przemieszczania dóbr i ładunków, przystosowana do przemieszczania przy pomocy wózków unoszących i/lub wózków widłowych oraz innych odpowiednich urządzeń, które służą do przemieszczania.