Zaloguj się

personel magazynowy

warehouse personnel

Zespół osób pracujących w magazynach i wykonujących czynności związane bezpośrednio z jego działalnością.
Do stanowisk pracy w magazynach zgodnie z taryfikatorem kwalifikacyjnym należą:
- kierownik magazynu,
- starszy magazynier,
- magazynier,
- robotnik magazynowy.