Zaloguj się

planowanie na poziomie przedsiębiorstwa

company planning

Planowanie, na ogół długookresowe, głównych założeń i kierunków działania przedsiębiorstwa.