Zaloguj się

planowanie obciążeń

load planning

Planowanie wielkości i dostosowanie rozkładu obciążeń w czasie, tak aby było ono odpowiednie do dysponowanego potencjału.