Zaloguj się

planowanie produkcji

production planning

Działalność polegająca na:
- wyznaczaniu asortymentu i ilości wyrobów, które mogą lub powinny być wykonane w różnych okresach;
- porównywaniu obciążeń z potencjałem dla sprawdzenia realności wyznaczonych zadań.
Zob. planowanie główne.